gokyapi

Tüm sorularınız için lütfen arayın:


0 (212) 282 82 88
Sizi Arayalım
Sending
 • My shortlist is empty.

Your Shortlist is saved to your browser's cookies, by clearing your cookies you will also delete your shortlist

My shortlist
Sending

GÖKYAPI OFİS İNTERNET KULLANIMI GENEL BİLGİLERİ VE GİZLİLİK KURALLARI


Gökyapı Ofis İnternet Sitesine erişiminiz, Gökyapı Ofis İnternet Sitesini kullanımınız ve burada yaptığınız işlemler aşağıda belirtilen kurallara ve kullanım koşullarına bağlıdır. Ayrıca, Gökyapı Ofis tarafından sunulan ürün ve hizmetlere yönelik Gökyapı Ofis İletişim Kanallarından işlem yaparak burada belirtilen kural ve koşullarla bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Lütfen Gökyapı Ofis İnternet Sitesini kullanmadan önce aşağıdaki kural ve koşulları dikkatlice okuyunuz.
A. Gökyapı Ofis İnternet Sitesine ait her türlü mülkiyet ve kullanım hakkı Gökyapı Ofis’a aittir. Gökyapı Ofis, Genel Kurallar ve Gizlilik Kuralları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Gökyapı Ofis İnternet Sitesinde yer alan her türlü bilgi ve/veya içeriği önceden haber vermeden ve yayım itibarıyla derhal geçerli olacak şekilde her zaman değiştirebilir.
B. Gökyapı Ofis İnternet Sitesinde yer alan bilgiler ve her türlü fikri mülkiyet hakkı, bu kapsamda kabul edilsin veya edilmesin görsel ve işitsel içerik ve bunların sunumu ile sayfa düzeni, Gökyapı Ofis İnternet Sitesine erişim sağlayan alan adları ve Gökyapı Ofis İnternet Sitesine ilişkin veri tabanları ile yazılım kodları Gökyapı Ofis’un mülkiyetindedir veya Gökyapı Ofis tarafından üçüncü kişilerden elde edilen kullanım hakkı kapsamında kullanılmaktadır. Hukuken korunan hâller dışında söz konusu bilgi, içerik, tasarım ve verilerin Gökyapı Ofis’un yazılı ön onayı olmadan aynen veya değiştirilerek kopyalanması, çoğaltılması veya dağıtımına izin verilmemektedir.
C.  Gökyapı Ofis, İnternet Sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini düzenli olarak gözden geçirmektedir. Bununla birlikte, Gökyapı Ofis İnternet Sitesinde yer alan bilgiler değişebilmekte, farklı yorumlanabilmekte ve/veya uygulanabilmektedir. Bu nedenle Gökyapı Ofis, üçüncü kişi kaynaklı bilgiler ve üçüncü kişiler tarafından farklı yorum ve uygulamaya tabi bilgiler ile ilgili olarak Gökyapı Ofis İnternet Sitesi içeriğinin doğruluğu, güncelliği, eksiksiz olması, belirli bir amaca uygunluğu veya burada yer almayan diğer bilgiler ile uyumu konusunda açık veya örtülü hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Gökyapı Ofis, ayrıca bu bilgilerin güncellenmesi ile ilgili olarak herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
D. Gökyapı Ofis İnternet Sitesi üzerinden üçüncü kişilere ait internet sitelerine bağlantı verilmesi mümkündür. Gökyapı Ofis, bağlantı verilen internet sitelerinde yer alan bilgi ve içeriğin doğruluğu, güncelliği, belirli bir amaca uygunluğu veya Gökyapı Ofis İnternet Sitesinde veya başka bir mecrada yer alan diğer bilgiler ile uyumu konusunda açık veya örtülü hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Söz konusu internet sitelerinin kullanımı Gökyapı Ofis’tan bağımsız olarak ilgili internet sitesini düzenleyen üçüncü kişilerin belirleyebileceği kural ve koşullara bağlı olarak gerçekleşebilir. Dolayısıyla Gökyapı Ofis bu internet sitelerine erişim veya bunların kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir taahhütte bulunmamakta ve buna bağlı hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
E.  Gökyapı Ofis İnternet Sitesi üzerinden yapacağınız işlemlerin, tarafınızdan yanlış veya hatalı yapılması nedeniyle oluşacak aksaklıklardan Gökyapı Ofis sorumlu değildir.
F. Gökyapı Ofis İnternet Sitesine erişiminiz, Gökyapı Ofis İnternet Sitesini kullanımınız ve burada yaptığınız işlemler yukarıda belirtilenler haricinde ayrıca Gökyapı Ofis Gizlilik Kuralları kapsamında yer alan Gizlilik Politikası ve Çerezler Politikasında belirtilen şartlara ve Gökyapı Ofis Genel Kuralları kapsamında yer verilen kural ve koşullara tabidir. Söz konusu düzenlemeler Gökyapı Ofis tarafından sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin yapacağınız alım ve kullanımların ve taşıma sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Aksi burada belirtilmedikçe Gökyapı Ofis İnternet Sitesine erişiminiz, Gökyapı Ofis İnternet Sitesini kullanımınız ve burada yaptığınız işlemler ile ilgili her türlü ihtilaf münhasıran Türk hukukuna ve İstanbul mahkeme ve icra dairelerinin münhasır yetkisine tabidir. Uyuşmazlık durumunda Gökyapı Ofis’un kayıtları Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 193 uyarınca taraflar arasında yazılı delil teşkil eder.
G. Gökyapı Ofis Genel Kuralları metni Türkçe hazırlanmıştır. Gökyapı Ofis, kullanım kolaylığı amacıyla Gökyapı Ofis Genel Kuralları metnini Türkçe haricinde farklı dillerde yayımlayabilir. Bu durumda Türkçe metin ile diğer dillerdeki herhangi bir tercüme metin arasında anlam veya yorumda çelişki veya tereddüt oluşturan tüm durumlarda Türkçe metin geçerli kabul edilecektir.
H. Gökyapı Ofis Gizlilik Kuralları ve Gökyapı Ofis Genel Kuralları kapsamında detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilir veya bu paragrafta yer alan bağlantılar üzerinden güncel konsolide metinlere PDF formatında erişim sağlayarak bu içeriği kaydedebilir veya yazdırabilirsiniz. Gökyapı Ofis, bu şekilde kopyalanacak veya yazdırılacak her türlü belgeye ilişkin yukarıda belirtilen fikri haklarını saklı tutar. Belirli bir tarih itibarıyla geçerli kural ve koşullar hakkında bilgi için bize yazılı olarak başvurabilirsiniz.

2. GÖKYAPI OFİS GİZLİLİK KURALLARI
2.1. Genel
2.1.1. Gizliliğiniz, Gökyapı Ofis için çok önemlidir. Gizliliğinizin sizin için de ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Gökyapı Ofis Gizlilik Kuralları bu nedenle size ait verilerin Gökyapı Ofis tarafından hangi amaçlarla, ne şekilde işlenebileceği ve kimlerle paylaşılabileceği konularında gerekli bilgiyi sağlamayı amaçlamaktadır. Gökyapı Ofis İletişim Kanalları veya diğer iletişim ve satış kanallarımız aracılığı ile Gökyapı Ofis'a kişisel verilerinizi iletmeniz halinde bu veriler Gökyapı Ofis Gizlilik Kurallarına uygun olarak kullanılacaktır.
2.1.2. Gökyapı Ofis İnternet Sitesini her ziyaret edişinizde ve mobil uygulamalarımızı her kullanışınızda Gökyapı Ofis Gizlilik Kurallarını görüntülemenizi tavsiye ederiz çünkü internet sitemizi veya mobil uygulamalarımızı kullanmakla Gökyapı Ofis Gizlilik Kurallarının değişen şartlarını da içeren en son sürümünü okumuş ve kabul etmiş olduğunuz varsayılacaktır.
2.1.3. Ayrıca herhangi bir satış kanalı üzerinden Gökyapı Ofis tarafından sunulan ürün veya hizmetleri satın almak veya kullanmakla işlem tarihinde geçerli Gökyapı Ofis Gizlilik Kurallarında belirtilen hususları kabul etmiş olduğunuz varsayılacaktır.
2.1.4. Gökyapı Ofis Gizlilik Kuralları ile ilgili her türlü uyuşmazlık Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Avrupa) mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
2.2. Kişisel Veriler
2.2.1. Gökyapı Ofis, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer uygulanabilir mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz burada belirtilen şartlar uyarınca Gökyapı Ofis tarafından veya veri sorumlusu olarak Gökyapı Ofis adına kaydedilmekte, işlenmesini gerektiren sebepler bulundukça güncellenmekte ve saklanmakta, yurt içi ve yurt dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmakta ve Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle işlenmektedir.
2.2.2. Gökyapı Ofis, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verileriniz kapsamında:

 • Adınızı, soyadınızı, mesleğinizi, adresinizi, telefon ve faks numaralarınızı, e-posta adresinizi ve diğer iletişim bilgilerinizi,
 • Kimlik ve pasaport bilgilerinizi,
 • Şirket bilgilerinizi,
 • Faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin bilgilerinizi,
 • Ürün sipariş bilgilerinizi,
 • Kişisel ilgi alanlarınıza ilişkin bilgilerinizi,
 • Ürün ve hizmetlere ilişkin talep ve şikâyetleriniz kapsamında çalışanlarımıza iletmiş olduğunuz bilgilerinizi,
 • İnternet sitemiz, mobil uygulamalarımız ve diğer iletişim kanallarımızı kullanımınıza ait bilgilerinizi,
 • Ürün veya hizmetlere ilişkin tercihlerinizi veya geçmişteki deneyimlerinizi, toplayabilir.

2.2.3. Gökyapı Ofis, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verilerinizi:

 • Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek, misafir deneyimine yönelik segmentasyon, kullanıcı profili oluşturma, tekilleştirme, veri zenginleştirme faaliyetleri gerçekleştirmek ve gerektiğinde gizlilik koşullarına uymak kaydı ile bunları işin uzmanları üçüncü kişiler ile paylaşmak,
 • İnternet sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer iletişim ve satış kanallarımızı ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapmak ve sizlere daha iyi hizmet için iletişim kanallarımızı size özgü hale getirmek,
 • Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek,
 • Pazar araştırması amacıyla doğrudan veya bu amaçla hizmet alınan hizmet sağlayıcılar vasıtası ile bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,
 • Hizmetlerimizi veya ilgili ürünleri sizlere tanıtmak ve ilgi çekici bulacağınızı düşündüğü diğer bilgiler hakkındaki promosyon niteliğindeki ticari iletişimi sürdürebilmek, , yasal yükümlülüklerin veya yetkili idari kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi, amacıyla kullanabilir.

2.2.4. Gökyapı Ofis, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verilerinizi burada sayılan amaçlar doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında:

 • İş ortaklarıyla,
 • Çalışanlarıyla, grup şirketleriyle, hizmet sağlayıcılarıyla, işlemlerinizi gerçekleştiren yetkili çalışanlarımızla, paylaşabilir.

2.2.5. Gökyapı Ofis, kişisel verilerinizi Gökyapı Ofis İnternet Sitesi, Gökyapı Ofis Mobil Uygulamaları, Gökyapı Ofis Çağrı Merkezi, ve internet üzerinden faaliyet gösteren satış kanalları üzerinden toplayabilir ve burada belirtilen amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu müddetçe saklayabilir.
2.2.6. Her zaman Şirketimize başvurarak: (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve yurt dışında veri aktarımı için uygulanan teknik ve idari tedbirleri öğrenme, (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme, (f) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme, (g) (e) ve (f) bentlerinde belirtilen işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (h) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahipsiniz. Bu yöndeki taleplerinizi yazılı ve imzalı olarak Kişisel Verilerin Korunması Yöneticisi adına Emniyetevleri Mahallesi, Yeniçeri Sok. No: 42/A 4.Levent İstanbul, Türkiye’deki merkez adresimize veya Gökyapı Ofis İnternet Sitesinin iletişim bölümünden veya burada belirtilen diğer başvuru kanalları üzerinden iletebilirsiniz.
2.2.7. Gökyapı Ofis İnternet Sitesini, Gökyapı Ofis Mobil Uygulamalarını ve diğer Gökyapı Ofis İletişim Kanallarını kullanmakla veya herhangi bir satış kanalı üzerinden Gökyapı Ofis tarafından sunulan ürün veya hizmetleri satın almak veya kullanmakla Gökyapı Ofis Gizlilik Kurallarında belirtilen hususları kabul etmiş ve burada belirtilen hususlarda Gökyapı Ofis'a izin vermiş oluyorsunuz.
2.2.8. Gökyapı Ofis ile başka bir kiracı adına işlem yaptığınızda Gökyapı Ofis hem size hem de adına işlem yaptığınız kişi adına paylaşmış olduğunuz kişisel verileri işleyebilir. Bu durumda Gökyapı Ofis, kiralama ile ilgili olarak adına işlem yaptığınız kişi ile doğrudan iletişime geçebilir.
2.3. Ticari Elektronik İletiler
2.3.1. Ticari elektronik iletiler ile ilgili olarak kiralama sırasında ve diğer her türlü Gökyapı Ofis mecrasında vermiş olduğunuz iletişim izinleri çerçevesinde iletişim bilgileriniz üzerinden Gökyapı Ofis ve Gökyapı Ofis iş ortakları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerinin tanıtımı, yeni ürün ve hizmetler ile ilgili veya Gökyapı Ofis tarafından ilgi çekici bulacağınız düşünülen diğer bilgiler hakkında ticari elektronik iletiler almayı kabul etmiş olursunuz. Bu kapsamda tarafınıza gönderilen iletilerdeki seçenekler üzerinden söz konusu iletilerin bazı veya tüm iletişim kanalları üzerinden iletiminin durdurulması talebiniz üzerine Gökyapı Ofis tarafından sağlanır.
2.4. Düzeltmeler
2.4.1. Gökyapı Ofis'un hakkınızda herhangi bir konuda yanlış veya eksik bilgi sahibi olduğuna inanıyorsanız lütfen mümkün olan en kısa süre içerisinde bize ulaşın. Gökyapı Ofis, doğru olmadığı tespit edilen her tür bilgiyi düzeltecektir.
2.4.2. Gökyapı Ofis kiracısı olarak Gökyapı Ofis’de bulunan verilerinize erişmek veya onları değiştirmek istemeniz halinde, bunu Gökyapı Ofis İnternet Sitesi veya Gökyapı Ofis Mobil Uygulamaları üzerinden mail yada telefon ile gerçekleştirebilirsiniz.
2.5. Güvenlik
2.5.1. Gökyapı Ofis, bilgilerinizin gizliliğinin korunmasına önem vermektedir. Veri gönderdiğiniz formlarımız, iletim sırasında şifreli bir iletişim kanalı olan 128 Bit SSL (Güvenli Soket Katmanı) ile korunmaktadır. Söz konusu bilgiler Gökyapı Ofis'a ulaştığında, bu bilgiler güvenlik ve gizlilik standartlarımıza uygun olarak korunmaktadır. SSL'den yararlanabilmek için Web tarayıcınız SSL'i desteklemeli ve tarayıcınızdaki SSL opsiyonlarını faal hale getirilmelidir.
2.5.2. Verileriniz, ancak iş sürecimizin ihtiyaçları veya yasal zorunluluklar için gerekli oldukları sürece saklanmaktadır. Kredi kartı bilgilerinizin ayrıntıları sunucularımızda saklanmamaktadır.
2.6. Bağlantılar
2.6.1. Gökyapı Ofis internet sitesi, başka internet sitelerini ziyaret etmenizi kolaylaştırmak amacıyla çeşitli bağlantılar içerir ve üçüncü kişiler tarafından hazırlanan bazı içeriklerin bu bağlantılar üzerinden görüntülenmesini sağlar. Bağlantı verilen internet sitelerinde Gökyapı Ofis'un hiçbir kontrolü bulunmadığından Gökyapı Ofis sorumlu olmayacak, bu bağlantılardan herhangi birini kullandığınızda, sitemizin gizlilik hüküm ve şartları geçerli olmayacaktır.
2.6.2. Bağlantı verilen internet sitelerinde erişimizden, içeriğinden, kullanımınızdan ve verdiğiniz bilgilerden doğan sorumluluklar tamamen size ait olacaktır. Bağlantılı internet siteleri üzerinden kişisel verilerinize ilişkin yapacağınız her türlü paylaşım ilgili internet sitesini işleten ve uygulanabilir mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden üçüncü kişiler tarafından yapılan bilgilendirme, diğer bildirim ve belirlenen kurallara tabidir.
2.7. Çerezler (Cookies) ve Dijital Pazarlama Uygulamaları
2.7.1. Çerezler, internet ağ sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezler aracılığıyla sizi tanır. Çerezlerin kullanılma amacı, internet sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır.
2.7.2. Kullanım amaçlarına göre dört çeşit çerez bulunmaktadır: Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri. Oturum çerezleri, kullanıcının Gökyapı Ofis internet sitesinden ayrılana dek tarayıcısında tutulan geçici çerezlerdir. Diğer çerezler ise kullanıcı tarafından silinmediği sürece kullanıcının tarayıcısında kalan çerezlerdir. Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.
2.7.3. Gökyapı Ofis kendi internet sitesinde Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri kullanmaktadır.
a) Oturum Çerezleri: Bu tür çerezler Gökyapı Ofis internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. İnternet sitesinin ziyaret edilebilmesini ve özelliklerinden faydalanılmasını bu çerezler sağlar. Oturum çerezleri, internet sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.

 • b)  Performans Çerezleri: Bu çerezler aracılığıyla, sayfaların ziyaret sıklığı, varsa ilgili hata iletileri, sayfalarda geçirilen zaman ve kullanıcının internet sitesini kullanma şekliyle ilgili bilgileri toplanır. Bu bilgiler aracılığıyla, internet sitesinin performansının arttırılması sağlanır.
 • c)  Fonksiyonel Çerezler: Bu çerezler ile kullanıcının site içinde yapmış olduğu seçeneklerin (örneğin, seçilen şehir, uçuş tarihi) hatırlanması sağlanır ve böylelikle kullanıcıya kolaylık sağlanmış olur. Bu çerezler ile kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanır.

d) Reklam Ve Üçüncü Taraf Çerezleri: Gökyapı Ofis internet sitesinde bazı fonksiyonların kullanımı amacıyla üçüncü taraf tedarikçilerine ait çerezleri kullanılır (örneğin, uçuş noktaları ve promosyon sayfalarında yer alan sosyal medya paylaşım araçlarının oluşturduğu çerezler). İnternet sitesinde reklam takibi yapan firmaların çerezleri de mevcuttur.
2.7.4. Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir. Çerezlerin silinmesi veya engellenmesi ile ilgili ayrıntılar ve çerezlerle ilgili genel bilgi için www.allaboutcookies.org adresinden bilgi alabilirsiniz.
2.7.5. Çerezleri etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak sizin elinizdedir. İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezleri kabul veya reddetme imkânına sahipsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizi ya da çerezleri nasıl sileceğinizi öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yönergelerine bakınız. Lütfen çerezler devre dışı bırakıldığında sitenin bazı özelliklerinin mevcut olmayacağını dikkate alın. Üçüncü şahıs çerezleri engellemek hakkında bilgileri aşağıdaki internet sitelerinden öğrenebilirsiniz:

 

 

Yüklemeler