gokyapi

Tüm sorularınız için lütfen arayın:


0 (212) 282 82 88
Sizi Arayalım
Sending
  • My shortlist is empty.

Your Shortlist is saved to your browser's cookies, by clearing your cookies you will also delete your shortlist

My shortlist
Sending

GFD YAPI A.Ş. - GÖKYAPI OFİS

İNTERNET ERİŞİM VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 

İŞBU SÖZLEŞME, GFD YAPI A.Ş. HOTSPOT KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİM HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. GFD YAPI A.Ş. HOTSPOT KABLOSUZ İNTERNET HİZMETİNİ KULLANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİNİ ONAYLAYARAK, SÖZLEŞMEYİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve TARAFLAR

İşbu İnternet Kullanım Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır.), GFD YAPI A.Ş. ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME’de KULLANICI ifadesi İNTERNET KULLANIMINI SAĞLAYAN SİZ’i işaret etmektedir.), elektronik ortamda (web sitesi veya text döküman), KULLANICI tarafından okunarak onaylanması anında düzenlenmiş olup, KULLANICI tarafından GFD YAPI A.Ş. HOTSPOT kablosuz internet erişiminin (bundan böyle "HOTSPOT" olarak anılacaktır), kullanımı konusundaki TARAFLAR’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. (GFD YAPI A.Ş.tarafından, tamamen GFD YAPI A.Ş.’nin kararıyla, zaman zaman web sitesinde yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME’ye dahildir.)

SÖZLEŞME’de GFD YAPI A.Ş. ve KULLANICI hep birlikte “TARAFLAR” olarak adlandırılmışlardır.
KULLANICI, elektronik ortamda (web sayfası) edindiği yada sistem yöneticisinin tanımladığı kullanıcı adı veya parola ve şifresi ile “İnternet Erişim ve Kullanım Sözleşmesini Okudum ve Kabul ediyorum” maddesini işaretleyip giriş yaptığında yada kiralama sözleşmesinin eki olarak imzalamayarak bu SÖZLEŞME’yi bütün hükümleri ile birlikte kabul etmiş olur. KULLANICI, bu SÖZLEŞME’yi kabul etmiyorsa, HOTSPOT’ı kullanmamalıdır. Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu sözleşmenin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak işbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME’de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğunu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi, ilgili tüzelkişi ile birlikte müteselsilen almış olur.

2. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. Uygun Kullanım

KULLANICI, HOTSPOT’ı yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlaka, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun, üçüncü kişilerin haklarına saygılı şekilde kullanacağını kabul eder. KULLANICI ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın görev ve yetkileri kapsamında yapılacak tüm iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve bunların kayda alınması işlemleri hakkındaki tüm sorumluluk ile bu konu hakkındaki 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili Kanunlar ile İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili yönetmeliklere uygun kullanım konusundaki sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, HOTSPOT’ı hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. GFD YAPI A.Ş., KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME’yi feshedebilir. Bu durumda GFD YAPI A.Ş.’nin diğer tüm hukuki hakları saklıdır. KULLANICI, GFD YAPI A.Ş. tarafından belirlenen sistem ayarlamalarının geçerli olacağını kabul eder. KULLANICI'nın kendisinden ve sorumluluğundaki cihazlardan kaynaklanan problemler ve sair sorunlar KULLANICI’nın sorumluluğunda olup GFD YAPI A.Ş. ’ye hiçbir kusur ve sorumluluk yüklenemez. KULLANICI, HOTSPOT’dan faydalanabilmesi için gerekli olan, internet bağlantısı yapmaya müsait bir bilgisayarı ve uygun mobil cihazı temin etmekle yükümlüdür. HOTSPOT bağlantısı sırasında herhangi bir zararın meydana gelmemesi için güvenlik duvarı ve virüs koruyucu gibi gerekli güvenlik önlemlerini sağlanmak KULLANICI’nın sorumluluğundadır. GFD YAPI A.Ş. tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı için KULLANICI'ya tahsis edilen her türlü kullanıcı adı ve şifresinin güvenliğinden ve kullanımından KULLANICI sorumludur. KULLANICI, kullanıcı adı ve şifresinin çalınması, kaybolması hallerinde bunların değiştirilmesi için derhal GFD YAPI A.Ş. ‘ye bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Şifresinin yetkisiz kullanımından doğacak idari, hukuki, mali ve cezai sorumluluk KULLANICI'ya aittir. KULLANICI'nın, aldığı hizmet dahilinde sisteme yüklediği "tüm kullanıcı ve diğer isimleri"nin üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan ve işletme adı gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. KULLANICI'nın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, SİMET, işbu SÖZLEŞME'ye aykırı bu durumun düzeltilmesini KULLANICI'dan talep edebileceği gibi dilerse KULLANICI'ya önceden haber vermeksizin KULLANICI'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir. KULLANICI’nın sisteme yüklediği “Tüm Kullanıcı ve diğer isimlerinin”, üçüncü kişilerin telif hakkı, marka, ticari unvan, işletme adları da dahil fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda, bu nedenle ortaya çıkacak üçüncü kişi taleplerinin tek muhatabı ve sorumlusu KULLANICI olacak, bu tür taleplere karşı GFD YAPI A.Ş. 'beri kılacak ve derhal tazmin edecektir.

HOTSPOT ile ilgili soru ve sorunlarınız için www.gokyapiofis.com/yardim.html adresini ziyaret edebilir veya +90.212.282 82 88 nolu telefon ile arayabilirsiniz.

2.2. Mali Yükümlülükler

GFD YAPI A.Ş., HOTSPOT’ı ücretli veya ücretsiz verebilir. HOTSPOT kapsamında KULLANICI’ya sunulacak hizmetin ücreti gerekli olduğu durumlarda www.gokyapiofis.com/internet adresinde veya KULLANICI’nın erişerek

bu SÖZLEŞME’yi onayladığı web sayfasında belirtilir. KULLANICI, işbu SÖZLEŞME’yi kabul etmesi ile birlikte, HOTSPOT’a ilişkin ücreti banka kredi kartı ya da ilgili diğer bir ödeme aracı ile ödemeyi kabul etmiş sayılır. KULLANICI seçtiği ödeme aracına ilişkin olarak vermiş olduğu bilgilerin doğruluğundan sorumlu olup, hatalı bilgiler ve diğer nedenlerle HOTSPOT ücretinin geç tahsil edilmesi durumunda ilgili ücrete gecikme faizi uygulanacaktır.

3. FİKRİ MÜLKİYET

HOTSPOT’ın ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir. HOTSPOT’ın kullanılması KULLANICI’ya, HOTSPOT ile birlikte ya da aracılığıyla sunulan içeriklerin hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini vermez. KULLANICI, içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eser ve içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.

KULLANICI, HOTSPOT ile birlikte veya aracılığıyla sunulan içeriğin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı, bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu hizmet kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, müzik eser veya kompozisyonunu söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder. KULLANICI, HOTSPOT Portalı kapsamındaki veya HOTSPOT ile ilgili, içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların eser üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.

KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, HOTSPOT’ın kullanımı sırasında HOTSPOT’ın kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.

KULLANICI, işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu KULLANICI olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı GFD YAPI A.Ş. ’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.

4. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

GFD YAPI A.Ş., HOTSPOT’ın kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir KULLANICI, HOTSPOT’ın kullanıldığı esnada hizmete dair yaşanabilecek herhangi bir durum ile ilgili doğabilecek tüm riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder.
HOTSPOT’ın eksik çalışması, hiç çalışmaması ya da yanlış çalışması veya üçüncü kişilerin fiil veya işlemleri ya da HOTSPOT’ın kullanımından kaynaklanan başka herhangi bir sebeble veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup GFD YAPI A.Ş. ’nin bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. KULLANICI, HOTSPOT bağlantısı sırasında herhangi bir zararın meydana gelmemesi için güvenlik duvarı ve virüs koruyucu gibi gerekli güvenliğin sağlanması konusundaki sorumluluğun kendisinde olduğunu, GFD YAPI A.Ş.’nin KULLANICI’ye hiçbir şekilde bir garanti ya da taahhüt vermediğini kabul eder.

GFD YAPI A.Ş., HOTSPOT ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya HOTSPOT kullanımı nedeniyle görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. GFD YAPI A.Ş., HOTSPOT vasıtasıyla sunulan hizmette, herhangi bir zamanda, tamamen kendi takdirinde olmak üzere değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

5. TAZMİNAT

HOTSPOT vasıtasıyla görüntü, ses ve diğer her türlü içeriğin izlenmesi ve/veya dinlenmesi için gerekli yazılımların ya da programların ve işletim sistemlerinin üzerindeki eser sahibinin haklarına ilişkin izinlerin veya diğer lisansların gerekli olup olmadığını belirlemek ve bu lisansları almak KULLANICI’nın sorumluluğundadır. KULLANICI, HOTSPOT’ı bu SÖZLEŞME hükümlerine aykırı kullandığı takdirde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden münferiden sorumlu olacağını, GFD YAPI A.Ş.’nin dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, SÖZLEŞME hükümlerinin KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, GFD YAPI A.Ş.’nin üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI’ya rücu edebileceğini ve GFD YAPI A.Ş.’nin talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrı kabulü rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

6. VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

HOTSPOT’a giriş yaparken kimlik doğrulaması için KULLANICI tarafından girilen kullanıcı adı ve/veya şifre ve/veya cep telefonu ve/veya e-posta adresi veya TC Kimlik numarası, HOTSPOT kullanıcı adı ve/veya HOTSPOT şifresinin doğruluğundan, güvenliğinden, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI sorumlu olup girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek

kullanılması yoluyla HOTSPOT’a, KULLANICI adına erişimden GFD YAPI A.Ş. sorumlu değildir. KULLANICI'ların, HOTSPOT’a erişim araçlarının (kullanıcı adı ve/veya şifre ve/veya cep telefonu ve/veya e-posta adresi ve/veya TC kimlik numarası v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak GFD YAPI A.Ş.’nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI GFD YAPI A.Ş.’den zarar, tazminat v.b. her ne ad altında olsun herhangi bir talepte bulunamaz.

KULLANICI ise işbu SÖZLEŞME ve dolayısıyla GFD YAPI A.Ş. hakkında öğreneceği her türlü bilgiyi işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden bağımsız olarak süresiz olarak gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder.

7. BAĞLANTI VE ERİŞİLEBİLİRLİK

GFD YAPI A.Ş., HOTSPOT’ın sürekli erişebilir bulundurulması için bütün teknik olanakları kullanmaktadır. Ancak GFD YAPI A.Ş.’nin etkisinde olmayan sebepler, şebeke bakım-onarım çalışmaları, işletme arızaları, diğer işlemeci şebekelerinden kaynaklanan problemler (mücbir sebepler, üçüncü şahısların kabahati v.b.) rutin bakım ve sürüm yükseltme zamanlarında HOTSPOT’a erişim olmayabilir. Sayılan nedenlerle, HOTSPOT’a hiç ya da gereği gibi erişim olmaması durumlarından GFD YAPI A.Ş. sorumlu değildir, KULLANICI bu nedenle GFD YAPI A.Ş.’den masraf, tazminat veya her ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunamaz. GFD YAPI A.Ş., kullanıcı bilgilerinin, ağ güvenliğinin, HOTSPOT yazılımının korunması amacıyla erişimi her zaman kısıtlama hakkına sahiptir.

8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

GFD YAPI A.Ş., tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME'yi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME'nin değişen hükümleri, HOTSPOT ile ilgili web sayfasında veya karşılama sayfasında ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; KULLANICI, bu SÖZLEŞME’deki değişiklikleri, değişiklikler GFD YAPI A.Ş.’nin HOTSPOT ile ilgili web veya sayfasında yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu SÖZLEŞME’yi sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalmaya ve hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, GFD YAPI A.Ş., işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, GFD YAPI A.Ş. için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için GFD YAPI A.Ş.’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, yetkili makamların uyguladığı kesinti ve kısıtlamalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, GFD YAPI A.Ş.’nin makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İstanbul Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’ nin yetkili olduğunu kabul ederler.

İşbu SÖZLEŞME’nin konusu olduğu bir dava neticesinde yetkili mahkeme tarafından, işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hüküm veya kısmının hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde diğer hüküm ve kısımlar geçerli olur ve yürürlükte kalır.
GFD YAPI A.Ş., işbu SÖZLEŞME kapsamındaki yükümlülüklerini veya haklarını tamamen kendi takdirinde olmak üzere kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir veya alt sözleşme yapabilir.

İşbu SÖZLEŞME’de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

Taraflar arasındaki ihtilaflarda GFD YAPI A.Ş. kayıtları esas alınacaktır. KULLANICI, işbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda GFD YAPI A.Ş.’nin ticari defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, e-maillerin, mikrofilm, ses kayıtlarının, fatura bilgilerinin ve her türlü belgenin geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, GFD YAPI A.Ş.’yi yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HUMK’nun 287nci maddesinde yazılı delil sözleşmesi olduğunu kabul etmiştir.

11. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESİH

KULLANICI, işbu SÖZLEŞME’yi elektronik ortamda ilgili menüye tıklayarak kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME TARAFLAR arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
KULLANICI işbu SÖZLEŞME’yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME’de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, GFD YAPI A.Ş.’nin ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Yüklemeler